Finland

 

National CampaignSenior Labour Inspectors CommitteeResources and initiatives

National Campaign

EU-han­ke: Työ­tur­val­li­suus vuo­kra­työs­sä

Aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueiden vuoden 2018 loppuun kestävä hanke pohjautuu EU-jäsenmaiden alueella toteutettavaan vuokratyövoiman valvontakampanjaan. Vuokratyövoiman työturvallisuus on valittu valvontakohteeksi, koska vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana.

EU:ssa tehtyjen tutkimusten mukaan vuokratyötä tekevät ovat usein nuoria, vähän koulutettuja ja heille tapahtuu keskimääräistä enemmän työtapaturmia. Työtapaturmien suureen määrään nähdään syynä, että vuokratyöntekijä on usein uusi henkilö sekä työssä että työpaikalla, ja heillä on työn riskeistä vähemmän tietoa kuin käyttäjäyrityksen omilla työntekijöillä. Lisäksi työsuhteen lyhyen keston vuoksi vuokratyöntekijä ei usein ole työturvallisuusasioiden osalta samassa asemassa käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden kanssa.

Hankkeen tarkoituksena on tehdä vuokratyöstä turvallisempaa ja terveempää. Hanke suunnataan vuokratyöntekijöiden työturvallisuuteen. Valvonnan tavoitteena on varmistaa vuokrayritysten työturvallisuuden hallinnan taso. Lisäksi valvotaan käyttäjäyrityksissä, miten työturvallisuusvastuu ja tarvittava tietojen vaihto vuokratyönantajan ja käyttäjäyritysten välillä toteutuvat vuokratyöntekijöiden osalta. Valvonta toteutetaan työpaikkatarkastuksina sekä henkilöstövuokrausyrityksiin että käyttäjäyrityksiin. Ennen tarkastusta työpaikoilla toteutetaan Webropolilla valvontakysely, jossa selvitetään vuokratyövoiman käyttöön liittyviä asioita.

EU:n tasolla hankkeessa on lisäksi tavoitteena varmistaa vuokratyötä koskevien EU direktiivien täytäntöönpano, ja lisätä työturvallisuutta koskevaa tietoutta työnantajien, työntekijöiden ja sidosryhmien keskuudessa.

Tutustu hankesuunnitelmaan

Lisätietoja hankkeesta: Hankekoordinaattiori ylitarkastaja Miia Kulmala, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI työsuojelun vastuualue

p. +358295 018 681, s-posti: miia.kulmala@avi.fi

Back to top

Senior Labour Inspectors Committee

Back to top

Resources and initiatives